ثبت ورود

Login

Username
Password
Remember Me
Forgot your password?
Forgot your username?

ثبت

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password
Verify password
Email
Verify email

  ردیف نام درس/نیم سال ارائه  شده اول 88-89 دوم 89-90 اول 89-90 دوم 89-90 اول 90-91 دوم 90-91 تابستان 90-91 اول 91-92   1   اصول ومباني مديريت                   2 اقتصادمهندسي                    3 آمار و احتمالات كاربردي                    4 آمارواحتمال 1                    5 آمارواحتمال 2                    6 آمارواحتمالات مهندسي                    7 برنامه سازي پيشرفته                    8 تجارت الكترونيكي                    9  تحقيق درعمليات                   10 تحليل...


Read More...

برای دانلود جزوات آموزشی بر روی این عکس کلیک کنید . این بخش به تدریج کامل خواهد شد .  برای دانلود جزوه ریاضی مهندسی استاد حمیده روی این متن کلیک کنید....


Read More...
01
شما اینجا هستید: خانه